Начало » Клинична лаборатория

Клинична лаборатория

КЛИНИЧНАТА ЛАБОРАТОРИЯ е самостоятелна медицинска научна дисциплина с комплексен и преди всичко с приложен характер. Използва информационното съдържание на резултатите, за да установи и обективизира болестните състояния. Клинико - лабораторните резултати дават възможност да се поставят ранна диагноза, да се оценява ефекта от лечението и степента на възстановяване на здравето.

! Разпечатка на клинични резултати се дават всеки работен ден между 14:00 и 17:00 ч. в клинична лаборатория!

 1. Цени на услугите:

  * цените са в български лева
  Такса по чл.168 от НРД 2020-22 /биологичен материал/
  2,00
  Такса административно обслужване и инсинерация
  2,00
  Доплащане за цито-изследване (спешност)
  2,00
  ХЕМАТОЛОГИЯ
   
  ПКК 3 диф
  9,00
  СУЕ
  2,50
  ДКК
  8,00
  ПКК + СУЕ
  9,50
  ПКК + ДКК + СУЕ
  12,00
  ПКК + ДКК
  10,00
  ПКК + морфология на еритроцити
  9,00
  ПКК + ДКК + морфология на еритроцити
  12,00
  левкоцити
  3,50
  Hb
  3,50
  АКР
  15,00
  ХЕМОСТАЗА
   
  Време кървене
  2,90
  ПТ /INR/
  4,20
  АРТТ
  4,20
  фибриноген
  4,50
  Д-димер
  22,00
  УРИНА
   
  Пълно изследване на урина
  5,00
  Химично изследване на урина с тест лента
  3,00
  Седимент в урина
  3,00
  Микроалбуминурия
  14,00
  Количествено изследване на белтък в урина
  5,00
  Окултни кръвоизливи
  5,50
  Креатинов клирънс
  10,00
  Глюкоза в урина
  3,70
  Креатинин в урина
  3,70
  Урея в урина
  3,70
  Креатинин + урея в урина
  5,90
  Пикочна к-на в урина
  3,70
  Калций в урина
  4,00
  Фосфор в урина
  4,00
  Амилаза в урина
  4,50
  БИОХИМИЯ - Субстрати
   
  Кръвна захар
  3,70
  Гликиран хемоглобин
  14,00
  Креатинин
  3,70
  Урея
  3,70
  Креатинин + Урея
  5,90
  Пикочна к-на
  3,70
  Общ белтък
  3,70
  Албумин
  3,70
  Общ белтък + албумин
  5,90
  Общ билирубин
  3,70
  Директен билирубин
  3,70
  Общ + директен билирубин
  5,90
  CRP - количеств.
  10,00
  БИОХИМИЯ - Липиди
   
  Общ холестерол
  3,80
  Триглицериди
  3,80
  HDL
  3,80
  LDL
  3,80
  Общ х-л + тригл. + HDL+LDL
  12,00
  БИОХИМИЯ - Ензими
   
  АСАТ
  3,90
  АЛАТ
  3,90
  ГГТ
  3,90
  АФ
  3,90
  Амилаза
  3,90
  СК
  3,90
  АСАТ+АЛАТ
  6,50
  АСАТ+АЛАТ+ГГТ
  10,00
  БИОХИМИЯ - Електролити
   
  Калий или Натрий
  4,00
  Натрий + Калий
  6,00
  Калций
  4,00
  й. Калций
  4,00
  Фосфор
  4,00
  Магнезий
  4,00
  Желязо
  5,00
  ЖСК
  5,50
  Желязо + ЖСК
  7,50
  ВИСОКОСПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Щитовидни хормони
   
  - TSH
  14,50
  - FT3
  14,50
  - FT4
  14,50
  - Анти-ТРО /МАТ/
  18,00
  - Анти-Тg /TАТ/
  18,00
  - ПАКЕТ Anti TG /TAT/+Anti TPO /MAT/
  32,00
  - FT4 + TSH
  25,00
  - FT3 + TSH
  25,00
  - FT3 + FT4 + TSH
  38,00
  - TSH+FT3+FT4+TAT+MAT
  65,00
  - Vitamin B 12
  20,00
  ПОЛОВИ ХОРМОНИ
   
  - LH
  16,00
  - FSH
  16,00
  - Prolaktin
  16,00
  - LH+ FSH
  28,00
  - LH+ FSH + пролактин
  42,00
  - LH+ FSH + естрадиол
  42,00
  - LH+ FSH + естрадиол + прогестерон
  54,00
  - LH+ FSH + пролактин + естрадиол + прогестерон
  72,00
  - LH+ FSH + пролактин + естрадиол + прогестерон + тестостерон
  84,00
  - LH+ FSH + пролактин + естрадиол + тестостерон + TSH
  72,00
  - естрадиол
  16,00
  - тестостерон
  16,00
  - прогестерон
  16,00
  - HCG /човешки хорионгонадотропин/
  16,00
  - DHEA/S
  18,90
  - Insulin /Инсулин/
  16,50
  - Insulin х 3
  30,00
  - Ferritin /Феритин/
  15,00
  - Vitamin D25 OH /Витамин Д общ/
  28,00
  ТУМОРНИ МАРКЕРИ
   
  CA 19-9
  18,50
  СА 15-3
  18,50
  СА 125
  18,50
  CA 125 + CA 15-3
  34,00
  H4
  55,00
  ROMA (CA125+H4+ROMAi)
  68,00
  СЕА
  18,00
  tPSA /totalPSA/
  16,00
  fPSA /freePSA/
  16,00
  Пакет PSA /fPSA+%fPSA+tPSA/
  30,00
  Алфа-фетопротеин
  18,00
  ВИРУСОЛОГИЯ, СЕРОЛОГИЯ, ИМУНОЛОГИЯ
   
  Anti HIV
  13,00
  Anti-HAV-IgM /хепатит “A” /
  21,00
  HBsAg /хепатит “B” /
  12,00
  Anti - HCV /хепатит “С” /
  17,00
  Syphilis AB
  9,00
  Syphilis AB + Anti-HIV
  20,00
  Syphilis AB + Anti-HIV + HBsAg
  28,00
  Хеликобактер пилори АТ /НВР-АВ/
  14,00
  Стрептококов А антиген/
  15,00
  Инфуенца А/В Ag
  25,00
  Определяне на кр.група и Rh
  16,50
  ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ:
   
  КЗП-трикратен
  8,00
  ОГТТ - 0.60 и 120 мин.
  9,00
  ДРУГИ:
   
  Пакет МУ за чужбина
  30,00
  Пакет лабораторни изследвания за АГ операции
  35,00
  Тропонин I
  20,00
  Insulin x 3
  30,00
  НОМА /Insulin+глюкоза/
  19,50
  Insulin x3+ОГТТ /глюкоза х3/
  37,50
  Пакет лабораторни изсл. за АГ операции
  35,00
  Пакет „Детска градина” в т.ч. ПКК, СУЕ, урина, Васерман на 1 родител
  12,00

Специалисти:

Д-р Войнка Крумова

Мария Любенова - кл. лаборант

Соня Стоянова - кл. лаборант

Латинка Желева - кл. лаборант

 1. ! Информация за пациента:

График на кл. лаборатория

Галерия

Kllab-ekip
Medinic-selectra
Medonic
Selectra2

logo-mc

Запитване

Лесно ли се свързахте с новата телефонна централа?

Да:
Не:
Не мога да преценя:

Абонамент
Пациентите за нас
 • Ноември 16, 2015

  Господин Изпълнителен Директор,

  Вие сте доста ангажиран човек и затова намерих този начин да изразя изключително приятната изненада от констатацията, че след ходене (около година и половина) по професори, доценти, знаещи, препоръчващи, най-после попаднах на диагностик. Д-р Емил Николов - един умерен, интелегентен, задълбочен, компетентен пулмолог. Не смея да допусна, че може да си вземе отпускам, да се разболее (не дай си Боже), че може да напусне! Такова огромно доверие му гласувам, а вече към него се ориентират и мои близки, живеещи в Италия (мои съученици), едната, от които е лекар.

  При него няма интрига, изключителен човек е!

  По време на обстойния преглед нито веднъж не си вдигна телефона, не допусна прескачане на часове от хора с връзки.

  Ще се радвам много години да разчитаме на големия професионалист и лекар-човек (вече по-рядко срещано явление).

  Веселина Христова

Партньори

Нашите партньори:

 АСАРЕЛ МЕДЕТ
 ДИТ-М
 Хотел Земята и хората

 Фродексим
 ЕТИС 2007
 Арека
 ЗД ЕВРОИНС АД
 НЗОК
 ДЗИ
 Булстрад Здраве
 ЗОК България Здраве
 Здравноосигурителен институт
 ЗК Балканъ
 ОББ Метлайф
 ОЗОФ Доверие
 Uniqa

 НСЧБ
 Fi-Health
 ЗД СЪГЛАСИЕ
 МЦ Еуровита
 ЕЗОК
 Рейл Карго Лоджистикс България
 ФГВБ

Clicky Web Analytics